Goedkope Levensverzekering

fbto FBTO Overlijdensrisico Verzekering
Vroegtijdig overlijden van een partner heeft enorme gevolgen. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u er in ieder geval voor dat er dan een gegarandeerd bedrag vrijkomt voor uw partner en/of kinderen. Bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of aflossing van een lening.
verzekeringen-online Offerte levensverzekering aanvragen bij Verzekeringen Online
Verzekeringen Online is een website voor verzekeringen en hypotheken. Zij brengen consumenten en bedrijven in contact met goedkope verzekeringsmaatschappijen, banken en tussenpersonen.

Een levensverzekering is een zogenaamde somverzekering en geen schadeverzekering. Dit betekend dat de uitkering niet schade afhankelijk is (overlijden wordt nooit als een schade gezien). Bij deze levensverzekering wordt er premie betaald in periodieke premies (bv. per maand, per kwartaal, per jaar). Sommige verzekeraars vragen ook nog een bepaald bedrag vooruit (aanvangsstorting). Onder de term levensverzekering vallen drie subcategorieën:

  • Spaarverzekering (hier hoort eventuele lijfrente bij)
  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Gemengdeverzekering

Spaarverzekering
Bij een spaarverzekering wordt er een einddatum afgesproken en wanneer de verzekerde persoon op deze datum nog in leven is, wordt het geld uitgekeerd. Komt de verzekerde persoon echter te overlijden voor deze datum , wordt er niets uitgekeerd.

Overlijdensrisico
Bij een overlijdensrisico verzekering wordt er juist tot uitbetalen overgegaan wanneer de verzekerde voor een bepaalde datum komt te overlijden. Het uit te keren bedrag wordt over het algemeen periodiek (bv. per maand, per kwartaal, per jaar) uitgekeerd. Het bedrag kan gelijkblijvend worden uitgekeerd (bv elke maand 400 euro), lineair dalend (elke maand iets minder) of annuïtair dalend (afhankelijk van de vaste lasten van nabestaande, daalt bijvoorbeeld gelijk met de aflossing van de hypotheek).

Gemengdeverzekering
De gemengdeverzekering combineert de spaarverzekering met de overlijdensrisicoverzekering. Hierbij wordt dus bij in leven zijn op de afgesproken einddatum uitgekeerd, maar ook bij vroegtijdigoverlijden. Van een gemengdeverzekering wordt vaak gebruikgemaakt bij een pensioen met nabestaandepensioen. Daarnaast kan deze verzekering gebruikt worden als onderpand voor een hypothecaire lening. Door dit onderpand wordt de lening pas aan het eind van de looptijd in één keer afgelost waardoorn maandelijks enkel de rente hoeft worden betaald. De rente is in dit geval elke maand even hoog, waardoor deze rente in zijn geheel van de belasting kan worden afgetrokken. Bij deze aflossing kan men, aan het eind van de looptijd, gebruik maken van het uitgekeerde geld van de gemengdeverzekering om de hypothecaire lening af te betalen.

Lees altijd goed de polisvoorwaarden!

E-mail | Disclaimer | Privacy | Links
© Tosl Media 2007-2013